Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik (EUT371) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik
Kod: EUT371
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmayı ve ders boyunca edindikleri bilgileri ürün tasarım sürecinde uygulamaya koyma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Sürdürülebilirlik kavramının güncel yaklaşımlarla ele alınması. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile bir ürün tasarlanması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3