Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (EUT362) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme
Kod: EUT362
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT361
Amaç: Tasarlanan ürünü foto-gerçekçi olarak görselleştirmenin öğretilmesi
İçerik: Ürün tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip sunma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3