Ürün Tasarımında Renk (EUT381) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Renk
Kod: EUT381
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciye rengin ürün tasarımı sürecindeki önemli rolünü kavratmak, renk kullanımında kendi bakış açılarını oluşturmalarına yardımcı olacak temel altyapı bilgilerini aktarmak, bunu yaparken renk-ışık-form-mekan ilişkisini vurgulamak ve bu disiplinin terminolojisine aşina kılmak amaçlanır. Ayrıca, öğrencinin, deneme yanılma yoluyla, renk olgusunu kendi kişisel gelişim sürecine katabilir hale gelmesi hedeflenir.
İçerik: Temel renk bilgisi, Renk ile ilgili doğal gerçekler, Renk ve Işık ilişkisi, Rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, Rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, 5 duyu ile algılanması, Renkte eğilimler, Mekanda renk algısı ve etkileri, Renk ve kültür etkileşimi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3