Yarışma Odaklı Tasarım (EUT451) Ders Detayları

Ders Adı: Yarışma Odaklı Tasarım
Kod: EUT451
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, piyasada süregelen endüstri ürünleri tasarım yarışmalarına proje hazırlayıp katılmaktır.
İçerik: Belirlenen tasarım yarışmalarına zamanlama ve şartname usülleri göz önünde bulundurularak katılım.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3