Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (EUT461) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon
Kod: EUT461
Ön Koşul Ders(ler)i: EUT361
Amaç: Tasarlanan ürünün 3 boyutlu hareketlendirilmesinin yapılması
İçerik: 3 boyutlu objeleri 3 boyutlu ortamda hareket ettirme, döndürme ve oynatma. Tasarlanan ürünleri, kullanıcı senaryosuna uygun bir şekilde animasyonlu olarak sunma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3