Tasarımcı ve Endüstri (EUT481) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımcı ve Endüstri
Kod: EUT481
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri, tasarım alanında geliştirilen uzmanlık ile buluşturmak ve edinilen profesyonel bilgi ve görgüyü paylaşmak amaçlanmıştır.
İçerik: Tasarım ve akademik konular, tasarım ve etik, endüstri ve tasarım, firmalar ve tasarımcılar, üreticiler ve tasarımcılar
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3