Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi (EUT491) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi
Kod: EUT491
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Anadolu’daki kültür ve uygarlıklar kronolojik olarak, tanıtılarak sanat, siyasi ilişkiler, din, ticaret, bilim ve teknolojik gelişmelerin, komşu kültür bölgeleri ile olan etkileşimlerinin kavranması amaçlanır.
İçerik: Anadolu’daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkilerinin kronolojik bir düzen içinde incelenmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3