2016-2017 Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Alan Seçmeli DersZorunlu Bölüm Dersleri

EUT101 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I
Tasarımın temel kavramlarına giriş, görsel algı ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, soyut ve kavramsal düzeyde uygulamalar, temel malzeme ve strüktür bilgisinn verilmesi, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, çözüm bulma, eskiz ve maket yapımı tekniklerinin öğretilmesi.

EUT102 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II
EUT101 dersinin devamı, üç boyutlu ürün tasarımına giriş, tasarım sürecinin tanıtılması, araştırma teknikleri ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi.

EUT111 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri I
Geometri ve çizim bilgisinin temellerinin; iki boyutta ve üç boyutta çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının anlatılması, objeler üzerinden çalışılma ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi, teknik çizim; ortografik çizim; aksonometrik, izometrik ve oblik çizimlerin anlatılması.

EUT112 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II
Üç boyutlu ürün görselleştirilmesi, perspektif çizim tekniklerinin anlatılması; tek nokta, iki nokta ve üç nokta perspektif çizimi uygulamaları, ürünlerin yüzey, kesit ve üretim çizimlerinin yapılması, sunum sürecinde kullanılacak olan anlatım becerisinin kazanılması hedeflenir.

EUT113 - Serbest El Çizim Teknikleri
Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmasını, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesini, el ve göz koordinasyonunun kazanılmasını içermektedir.

EUT116 - Ürün Tasarımında Model Yapımı
Model yapımı teknikleri için farklı malzemelerin kullanımı. Profesyonel gelişimlere yardımcı olmak amaçlı el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik vurguları.

EUT121 - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş
Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini tanıtılması, mesleğin teknik, artistik ve sosyolojik içerikleri, tasarım tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler verilmesi.

EUT144 - Tasarım ve Sanat Tarihi
Tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde sanatın ve ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmesi.

EUT201 - Endüstri Ürünleri Tasarımı I
Yaratıcı düşünme alışkanlığının geliştirilmesi, tasarım problemlerine çözüm üretme; yenilik, estetik, ürün dili, ürün kullanıcı etkileşimi çözümlerinin üretilmesi, sistematik düşünceyle ürün kullanım senaryoları geliştirilmesi, kavramsal yöntemlerle üretilebilir ve kullanılabilir ürün tasarımı süreci yaşanması.

EUT202 - Endüstri Ürünleri Tasarımı II
Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.

EUT211 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III
El-göz-beyin koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik perspektif çizimler yapılması, ışık, yansıma, gölge ve gölgelendirme prensipleri, farklı yüzey ve malzemelere sahip objelerin çizilmesi, renklendirme ve gölgelendirme teknikleri, uzay geometri, kesişimler ve açılımlarla ilgili uygulamalar yapılması.

EUT213 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I
2 boyutlu çizim teknikleri.

EUT214 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II
Tasarımların katı modelleme ve "nurbs" çizim tekniği ile 2 ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve modellenmesi.

EUT223 - Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri
Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemlerini analiz etme. Ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin öneminin anlatılması ve uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler verme.

EUT224 - Ürün Tasarımında Mekanizma ve Detay
Basit mekanizma, birleştirme, delik delme, güç, hareket, eğik düzlem, kaldıraç, makara, dişli, makara, tekerlek-aks, çarklar, muylular, kamlar, makaralar

EUT225 - Ürün Tasarımında Ergonomi
Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.

EUT244 - Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi
İki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadarki zaman diliminde ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmesi.

EUT299 - Staj I (Bilgisayar) ( 6 AKTS)
İki ve üç boyutlu bilgisayar programları kullanımı.

EUT301 - Endüstri Ürünleri Tasarımı III
Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT302 - Endüstri Ürünleri Tasarımı IV
Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT322 - Tasarımda Anlam
Biçim ve içerik arasındaki bağlantı. Tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi.

EUT333 - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama
Tasarım, Ar-Ge, inovasyon, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

EUT399 - Staj II (Üretim) ( 6 AKTS)
Üretim yaz stajı: Üretim teknolojilerinin gözlemlenmesi ve raporlanması.

EUT401 - Endüstri Ürünleri Tasarımı V
Firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirme.

EUT402 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi
Endüstri işbirliğiyle proje geliştirilmesi. Öğrencilerin her birinin bir firma ile birlikte çalışarak (firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle) profesyonel hayat deneyimi kazanması.

EUT421 - Mesleki Bilgilendirme ve Portfolyo Tasarımı
Tasarım mesleği, iş olanakları, akademik kariyer, dünyada tasarım mesleği, portfolyo tasarımı. Profesyonel meslek hayatı ile ilgili konular ve pratik uygulamaları öğrenme. Öğrenilen bilgiler doğrultusunda bir dijital ve bir basılı portfolyo tasarlama.

EUT499 - Staj III (Büro) ( 6 AKTS)
Ofis yaz stajı: Öğrencilerin tasarım süreçlerini takip edebilecekleri bir tasarım ofisinde çalışması.

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

- Alan Dışı Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG 121 - Temel İngilizce I

ENG 122 - Temel İngilizce II

ENG 221 - Temel İngilizce III

ENG 222 - Temel İngilizce IV

ENG 321 - Temel İngilizce V

ENG 322 - Temel İngilizce VI

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

HIST201 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Alan Seçmeli Ders

EUT351 - Ürün Odaklı Ambalaj Tasarımı
Endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yapımı.

EUT352 - Set ve Dekor Tasarımı
Ön maket yapımı, üç boyutlu ürün modelleme, final maket yapımı , ürün çizimleri

EUT354 - Tasarımda Araştırma ve Ürün Geliştirme
Belirlenen ürün için kullanıma ve üretime dair problemleri belirleme, belirlenen problemlerin çözümlerine yönelik araştırma yapma, ürünün fonksiyon-form ilişkisini çözümleme, gerekli mekanizma ve detay çözümleri geliştirme, üretim çizimleri yapma, üretim gerçekleştirme

EUT361 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme
Tasarımların 3ds Max programı yardımı ile 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi. Kutu, çizgi ve poligon modelleme teknikleri ile sanal ortamda 3 boyutlu ürünler tasarlama.

EUT362 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme
Ürün tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip sunma.

EUT364 - Serbest El Çizim Teknikleri II
Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmasını, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesini, el ve göz koordinasyonunun kazanılmasını içermektedir.

EUT365 - Ürün Tasarımında İleri Model Yapımı Teknikleri
Mevcut tasarım ürünlerinin incelenmesi ve kullanılan malzemelerin mümkün olduğunca aynı üretim tekniği ile modellenmesi. Yaptıkları gerçekçi modelleri profesyonel bakış açısı ile değerlendirmeleri. El becerilerinin, hassasiyetlerinin ve algılarının artırılması.

EUT371 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik kavramının güncel yaklaşımlarla ele alınması. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile bir ürün tasarlanması.

EUT372 - Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu
Fikri Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunması ile ilgili tüm genel bilgiler

EUT381 - Ürün Tasarımında Renk
Temel renk bilgisi, Renk ile ilgili doğal gerçekler, Renk ve Işık ilişkisi, Rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, Rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, 5 duyu ile algılanması, Renkte eğilimler, Mekanda renk algısı ve etkileri, Renk ve kültür etkileşimi.

EUT391 - Sinema ve Tasarım
Film yapımındaki endüstriyel tasarım gereksinimlerinin araştırılması.Yenilikçilik, yaratıcılık içeren endüstrilerin incelenmesi. Sinemanın tasarıma ve tasarımın sinemanın gelişimine etkilerinin tartışılması.

EUT451 - Yarışma Odaklı Tasarım
Belirlenen tasarım yarışmalarına zamanlama ve şartname usülleri göz önünde bulundurularak katılım.

EUT452 - Engelli Odaklı Ürün Tasarımı
Projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi.

EUT453 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı
Optik, akustik ve elektirik atölyelerinde alet kullanarak öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi. Ankara’daki bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi. Tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

EUT454 - Otomotiv Tasarımı
Ders, öğrencilere otomotiv tasarımının teknik ve düşünsel altyapısını kazandırmaya yöneliktir.

EUT461 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon
3 boyutlu objeleri 3 boyutlu ortamda hareket ettirme, döndürme ve oynatma. Tasarlanan ürünleri, kullanıcı senaryosuna uygun bir şekilde animasyonlu olarak sunma.

EUT481 - Tasarımcı ve Endüstri
Tasarım ve akademik konular, tasarım ve etik, endüstri ve tasarım, firmalar ve tasarımcılar, üreticiler ve tasarımcılar

EUT491 - Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kültür Tarihi
Anadolu’daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkilerinin kronolojik bir düzen içinde incelenmesi.