2014 Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Uygulamalı Seçmeli Ders

Teorik Seçmeli DersZorunlu Bölüm Dersleri

ENG121 - Temel İngilizce I
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik daha geniş çerçeveli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

EÜT 101 - Temel Tasarım I
Tasarımın temel kavramlarına giriş niteliğinde olan bu ders görsel ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Verilen teorik altyapı ile paralel, soyut ve kavramsal düzeyde pratik uygulamalar içermektedir. Bu uygulamaların yardımıyla öğrencinin temel malzeme bilgisini ve yapısal prensipleri özümsemesi amaçlanır. Bu ders, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, bu probleme çözüm bulma ve çözümlerini eskiz ve maket yapımı gibi temel görselleme teknikleriyle sunmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçler ve sunumlar etkileşimli stüdyo ortamında gerçekleşir. Bu sayede öğrencinin görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenir.

EÜT 102 - Temel Tasarım II
Tasarımın temel kavramlarına giriş niteliğinde olan EÜT 101 temel tasarım dersinin devamı niteliğindedir. Görsel ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Verilen teorik altyapı ile paralel, soyut ve kavramsal düzeyde pratik uygulamalar içermektedir. Bu uygulamaların yardımıyla öğrencinin temel malzeme bilgisini ve yapısal prensipleri özümsemesi amaçlanır. Bu ders, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, bu probleme çözüm bulma ve çözümlerini eskiz ve maket yapımı gibi temel görselleme teknikleriyle sunmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçler ve sunumlar etkileşimli stüdyo ortamında gerçekleşir. Bu sayede öğrencinin görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenir.

EÜT 111 - Tasarımda Anlatım Teknikleri I
Derste temel geometri ve çizim bilgisinin verilmesi amaçlanır. Çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının üç boyutlu objeler üzerinden çalışılması ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi amaçlanır. Teknik çizim; ortografik çizim; izometrik, aksonometrik ve oblik çizim; çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme, pafta kullanımı konularını kapsar.

EÜT 112 - Tasarımda Anlatım Teknikleri II
Üç boyutlu ürün görsellemesi ve tasarı çizimleri için perspektif yöntemiyle ilgili temel bilgiler verilir. Tek nokta, iki nokta ve üç nokta perspektif yöntemleriyle üç boyutlu objeler üzerinden uygulamalar yapılır. Temel geometrik formlar kullanılarak geliştirilen yüzeyler; kesit çizimleri, üretim çizimleri ve ölçülendirme gibi yöntemlerle ifade edilir ve bu sayede tasarım ve sunum sürecinde kullanılacak olan anlatım becerisinin kazanılması hedeflenir.

EÜT 121 - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş
Öğrencilere Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini tanıtmayı amaçlayan teorik bir derstir. Mesleğin teknik, artistik ve sosyolojik içerikleri hakkında genel bilgiler içermek suretiyle öğrencinin tasarım tarihi ve kültürü hakkında bilgisinin inşasına temel oluşturması amaçlanmaktadır.

EÜT 141 - Sanat Tarihi
İnsanın ilk ortaya çıkışından, günümüze dek olan uygarlıkların sanatını, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları ele alınarak; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri irdelenmektedir. Prehistorik, Protohistorik, Erken Tarihi ve Tarihi Dönemler, Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Roma sanat eserleri tanıtılıp Roman Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, 19. Ve 20. yy. sanat akımları ve üslupler örneklerle incelenmektedir.

EÜT 142 - Serbest El Çizim Teknikleri
Ürün tasarımı kapsamında görsel anlatım becerilerinin hızlı ve etkin biçimde kullanımının geliştirilmesi.

EÜT 190 - Staj I (Bilgisayar)

EÜT 201 - Endüstri Ürünleri Tasarımı I
Temel tasarım derslerinde elde edilen yaratıcı düşünme alışkanlığının geliştirilerek sürdürülmesini, ilke ve kavramların ürünler üzerinden okunmasını amaçlar. Ürünlerin fonksiyonel ve fiziksel gereklilikleri odağında verilen bir tasarım probleminin yenilik, estetik, ürün dili, ürün kullanıcı etkileşimi gibi tasarım kıstaslar göz önünde bulundurularak çözümlenmesi sürecidir. Bu süreçte sistematik düşünceyle ürün kullanım senaryoları geliştirilir. Bu kavramsal yöntemlerle üretilebilir ve kullanılabilir ürün tasarım çözümlerinin geliştirilmesi hedeflenir.

EÜT 202 - Endüstri Ürünleri Tasarımı II
Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.

EÜT 211 - Tasarımda Anlatım Teknikleri III
Ürün tasarımı geliştirme sürecinde el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirmeye yönelik perspektif çizimler yapılır. Işık, yansıma, gölge ve gölgelendirme prensipleri konularını kapsar. Günlük hayatımızda karşılaştığımız pek çok farklı yüzey ve malzemeye sahip üç boyutlu örneklerin perspektif görünüşleri yapılandırılır ve bu ilkeler kapsamında renklendirme ve gölgelendirme çalışmaları yapılır. Uzay geometri, kesişimler ve açılımlarla ilgili uygulamalar yapılır.

EÜT 212 - Strüktür
Ders, temel strüktür kavramlarının tanıtılması ve basit malzemelerle uygulama projeleri oluşturulmasına yöneliktir. Malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini; objelere uygulanan yük ve kuvvet çeşitlerini; basınç ve basınca bağlı şekil bozulmalarını; objelerin ve malzemelerin sertlik ve esneklik gibi özellikleri; germe, sıkıştırma, bükme ve kıvırma gibi eylemlerin etkilerini konu alan teorik bir derstir.

EÜT 221 - Tasarım Tarihi I
Ders tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde ürün tasarımının gelişimini, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle anlamaya yöneliktir.

EÜT 222 - Tasarım Tarihi II
Bu ders iki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadar ki zaman dilimini kapsamaktadır. Bu süreç içinde ürün tasarımının gelişimini, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle öğrenmeye yöneliktir

EÜT 232 - Ergonomi
Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılmasını kapsar.

EÜT 241 - Bilgisayar Destekli Tasarım I
Ders, iki boyutlu projelendirme bilgisinin aktarılması ile başlar. Üç boyutlu modelleme tekniklerinden katı modelleme ve NURBS modelleme kullanılarak öğrencilerin tasarımlarını dijital ortamda üçüncü boyuta taşımayı öğrenmeleri amaçlanır. Modellemenin yanı sıra malzeme düzenlemesi ve projelerin render teknikleriyle sunuma hazırlanması konularını kapsamaktadır. Rhinoceros, 3D Studio Max ve Solidworks programları ders kapsamında öğretilecektir.

EÜT 242 - Bilgisayar Destekli Tasarım II
Ders, öğrencilerin tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde modelleyebilmesine yöneliktir.

EÜT 251 - Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri
Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemleri üzerinde durulur. Öğrencinin ders kapsamında teorik olarak aldığı bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli malzeme ve üretim yöntemleri ile imalat yapan sanayi kuruluşlarına geziler düzenlenecektir.

EÜT 261 - Model Yapımı
Ders boyunca, ürün tasarım sürecinde model yapımının önemi ve gerekliliği üzerinde durulur. Model Yapımı dersinde Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine farklı malzemeler kullanılarak model yapımı teknikleri gösterilmektedir. Öğrencilerin profesyonel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla, model yapımı sürecinde el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik konularına dikkat edilir.

EÜT 290 - Staj II (Üretim)

EÜT 301 - Endüstri Ürünleri Tasarımı III
Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar ve arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanır. Kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.

EÜT 302 - Endüstri Ürünleri Tasarımı IV
Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar ve arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanır. Kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.

EÜT 312 - Tasarım Yönetimi
Tasarımın işletmelerdeki tanımı, farklı tasarım disiplinleri, tasarım yönetiminin gelişimi ve değişimi, rekabet aracı olarak tasarımın rolü, tasarımın kurumsal stratejilerdeki yeri, kurumsal kimlik imgesi ve yönetimi, tasarım mesleği için insan kaynakları, tasarımda proje yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

EÜT 321 - Pazarlama
Bu ders, Endüstri ürünleri tasarımı öğrencileri için hazırlanmıştır ve pazarlamanın belli başlı özelliklerini ve büyük ticari kurumlardaki önemini anlatmaktadır. İş organizasyonlarında pazarlamanın rolünü ve pazarlamanın temel kavram ve tanımlarını kapsamaktadır.

EÜT 322 - Tasarımda Anlam
Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu üzerinde durulur. Tasarım, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenir. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışılır. Başka bir deyişle; tasarım dili araştırılır.

EÜT 390 - Staj III (Büro)

EÜT 401 - Endüstri Ürünleri Tasarımı V
Endüstri Ürünleri Tasarımı sürecinin yüksek bilinç düzeyi ile planlandığı ve uygulandığı firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir. Projeler etkileşimli stüdyo ortamında jüriler tarafından değerlendirilir.

EÜT 402 - Mezuniyet Projesi
Endüstri işbirliğiyle gerçekleştirilir. Öğrencilerin her biri bir firma ile birlikte çalışır ve firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle öğrenciye profesyonel hayat deneyimi kazandırılması hedeflenir.

EÜT 411 - Mesleki Uygulamalar
Profesyonel meslek hayatı ile ilgili konuları ve pratik uygulamaları kapsar.

EÜT 412 - Portfolyo Tasarımı
Portfolyonun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgiler verilir. Özgeçmiş hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar yer alır. Öğrenilen bilgiler doğrultusunda öğrenciler, bir dijital ve bir basılı portfolyo hazırlarlar.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

Seçmeli Dersler

- UYGULAMALI SEÇMELİ DERS

Uygulamalı Seçmeli Ders

GTM 004 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik
Ders sürdürülebilirlik kavramını ve sürdürülebilirlikle ilgili güncel yaklaşımları ele alır. Ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerini göz önünde bulunduran bir ürün tasarım projesi uygulamasını içerir.

GTM 039 - Ürün Tasarımında Renk
Temel renk bilgisi, renk ile ilgili doğal gerçekler, renk ve ışık ilişkisi, rengin kompozisyonel özellikleri, oluşturduğu etkiler, rengin görsel, estetik psikolojik ve algısal özellikleri, 5 duyu ile algılanması, renkte eğilimler, mekanda renk algısı ve etkileri, renk ve kültür etkileşimi. Bahsi geçen konular öncelikle teorik olarak verilir. Sonrasında, iki proje ile öğrencinin bu bilgileri pratiğe aktarması beklenir. Öğrenci bundan sonra kendisine verilen yönlendirme ile beklenen adımları her hafta sunum halinde değerlendirmeye sunar. En son final sunum ile sonlandırır. Ancak değerlendirme tüm süreç üzerinden yapılır.

GTM 041 - Malzeme Odaklı Tasarım
Malzeme çeşitlerine dair genel teorik bilgi ile giriş yapılmasının ardından ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin yeri ve önemi anlatılır. Uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler ile anlatımlar pekiştirilir. Ders tartışma konuları ve ilgili ödevler hazırlanır, öğrencilerden sunum ve katılım beklenir. Edinilen bilgiler dikkate alınarak öğrencilerden ürün tasarımı yapmaları beklenir, kritikler ile tasarımlar geliştirilerek yıl sonunda jüriye sunulur.

GTM 042 - Ambalaj Tasarımı
Dersin içeriğinde öğrenciler endüstri ürünleri için ambalaj tasarımı konusunda hem 2 boyutlu olarak çizim ve eskiz hem de 3 boyutlu olarak modelleme ve maket yaparlar. Projeler, piyasadaki mevcut başarılı örneklerin durum analizlerinin yapıldığı teorik derslerle desteklenir.

GTM 044 - Yarışma Odaklı Tasarım
Ders içeriğinde dönem boyunca en az 2 adet tasarım yarışması belirlenecek ve son katılım tarihleri göz önünde bulundurularak zamanlama ona göre ayarlanıp, yarışmalara proje hazırlanarak katılınacaktır.

GTM 045 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme
Ders, öğrenci tasarımlarının, 3ds Max programı yardımı ile 3 boyutlu olarak görselleştirebilmelerine yöneliktir.

GTM 046 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme
Ders, öğrencilerin tasarımlarını bilgisayar programları yardımı ile en iyi şekilde görselleştirip ürünü en iyi şekilde sunuma hazır hale getirebilmelerine yöneliktir.

GTM 047 - Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon
Ürün tasarımına yardımcı olacak temel animasyon bilgisini kazandırmak.

GTM 050 - Engelliler için Tasarım
Farklı engel türlerini tanımaya ve anlamaya yönelik teorik dersleri ve iki farklı engel grubuna yönelik proje geliştirilmesini kapsar. Kavramsal olarak bulunan çözümlerin engelliler açısından kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi beklenir.

GTM 103 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı
Öğrencilere bilimsel kavramlar ile ilgili teorik bilgiler verilecek. Optik, akustik ve elektirik atölyelerinde alet kullanma el becerileri geliştirilecek. Ankara’daki bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakları gözlemleyecekler. Gerekli teorik ve pratik donanıma sahip olduktan sonra, grup olarak yeni bir ürün – bilimsel oyuncak tasarlayacaklar. Tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakları sergileyecekler.

Teorik Seçmeli Ders

GTM 002 - Sinema ve Tasarım
Çok bileşenli bir süreç olan film yapımındaki endüstriyel tasarım gereksinimlerini araştırmayı ve her bileşende tasarım tekniklerinin temellerini, metodlarını ve uygulamalarını vermeyi hedefler. Yenilikçilik, yaratıcılık içeren endüstrilerin iki önemli bileşeninin ara kesitleri incelenir. Sinema ve tasarım ilişkisi, görsel bir metin olarak ele alınarak incelenir. Sinemanın Tasarıma ve Tasarımın Sinemanın gelişimine etkileri, kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenler, imajlar üzerinde tartışılır.

GTM 051 - Kültür Tarihi
Anadoludaki ve dünyadaki eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar, anlatılır.

GTM 071 - Fikri, Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunumu
Fikri Mülki Haklar ve Endüstriyel Tasarımın Korunması ile ilgili tüm genel bilgiler.

GTM 072 - Otomotiv Tasarımı
Otomotiv tasarımının tarihi, otomotiv tasarımcıları ve tasarım stüdyoları, ilgili kuram ve kavramlar, otomotiv tasarımında kimlik ve sürdürülebilirlik, otomotiv tasarımında görselleştirme, üretim süreci ve Türkiye’de otomotiv tasarımı konuları işlenir.