Bölüm Tanıtımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün amacı, tasarım bilgi ve becerilerini yetkin olarak kullanabilen, sosyal, kültürel ve çevresel farkındalığa sahip, yaratıcı, teknolojiyi ve güncel mesleki konuları takip eden, endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmektir.

/shares/ent/files/EUT_%20TANITIM_2017(1).pptx