Staj Raporu Teslim Tarihi

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinde belirtildiği üzere staj raporlarının teslimi için son gün 13 Eylül Çarşamba Saat 17:00' olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra getirilen staj dosyası geçersiz sayılacak, öğrenci o staj için başarısız not almış olarak sisteme girilecektir.

"Madde 8: Öğrenciler, aşağıdaki belgeleri öngörülen süreç içinde tamamlamak, onaylatmak ve teslim etmek zorundadır:

d) Staj Dosyası: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan dosya. Staj dosyaları, bilgisayar ortamda doldurulur ve stajın yapıldığı dönemi izleyen güz yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen kayıt günleri içerisinde staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde teslim edilir. Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir."