Job Opportunitues

Sanayi kuruluşları ile bütünleşmiş bir öğretim ortamı oluşturmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden tasarım eğitimi ve araştırmaları yaparak, sonuçlarını birlikte paylaşmaktır. Endüstri Tasarımı mezunlarının istihdamı geniş bir alanı kapsamaktadır. Endüstriyel ve ekonomik alanlarda; sergi, tanıtım ile ilgili modüllerin geliştirilmesi, ürün ambalajları ile ilgili tasarım sürecinde, kültürel alanlarda; müze, galeri ve benzeri etkinlik gösteren özel kurum ve kamu kuruluşlarında görsel iletişim uygulamalarında, sosyal hizmetler ve eğitim hizmetleri alanlarında, endüstriyel ürünleri, elektrik, elektronik ürünlerle, her türlü endüstriyel ulaşım aracını, otomobil vb. her türlü mobilya, ıslak hacim, mutfak, banyo vb. sıhhi tesisat, tesisat elemanını tasarımlamak, detaylamak, üretmek, pazarlamak vb. aktivitelerde görev alır.

İç mekanların tasarımı, düzenlenmesi dekorasyonu ve donatımı ile mobilya tasarımı mezunların istihdam alanlarıdır. Endüstriyel alanlarda beyaz eşya, otomotiv ve makine ve parçaları, aydınlatma elemanları, yapı elemanları, mekan donatım elemanları vs. tasarlamak, bunlarla ilgili modül ve modeller geliştirmek, prototipler yapmak, Endüstri Tasarımı Bölümü mezunlarının uğraş alanına giren konulardır. Ayrıca, Bölüm mezunları, Endüstri Kuruluşları’nın AR-GE araştırma-geliştirme birimlerinde endüstriyel tasarımcısı, proje planlamacısı olarak çalışabilecekleri gibi, ayrıca, ürün marka geliştirme, iletişim tasarımı, kullanıcı deneyimi konusunda hizmet veren tasarım danışmanlık stüdyoları açarak ya da var olan firmalarda tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler.