Endüstri Ürünleri Tasarımı Temel Tasarım Çalıştayı 2015

Ankara’daki tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nin katılımıyla

TEMEL TASARIM ÇALISTAYI 2015

İlki 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, Ankara’da bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri arasında her yıl dönüşümlü olarak düzenlenmesi planlanan Temel Tasarım Çalıştaylarının ikincisi bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 30 Mart 2015 tarihinde gerçeleşecektir.

Çalıştaya Atılım Üniversitesi , Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri 1. Sınıf öğrenci ve öğretim elemanları katılacaktır.

Temel Tasarım Çalıştayı Ankara’daki bölümler arası iletişim ve işbirliğini güçlendirecek ve bu tür organizasyonlara örnek olarak kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır.

 

2015 Temel Tasarım Çalıştayı Programı:

9.30 – 10.30        Genel sunum ve bilgilendirme (Mimarlık Fakültesi Yükseliş Salonu)

10.30 – 16.30      Çalıştay (3. Kat Stüdyoları)

16.30                 İkram