Endüstri Ürünleri Tasarımı Temel Tasarım Çalıştayı

Ankara’daki tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nin katılımıyla

TEMEL TASARIM ÇALISTAYI 2014

Atılım Üniversitesi; Gazi Üniversitesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi; TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 

Yer ve zaman:         

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1. ve 3. Sınıf Stüdyoları (R33 ve R34)
19 Mart 2014 Çarşamba, 09.30-19:30

 

Program                  

09:30 - 10:00 Katılımcıların karşılanması ve grupların tanışması
10:00 - 10:30 Grupların yerlerini alıp, çalışmaya başlaması
10:30 - 12:00 Yapılacak çalışmanın planlanması ve uygulamaya geçilmesi
12:00 - 13:30 Yemek arası
13:30 - 17:00 Üç boyutlu çalışmaların oluşturulması
17:00 - 17:30 Çalışmaların yerlerine yerleştirilmesi
18:00 - 19:30 Kapanış partisi!!!

 

Yapılacak çalışma  

Katılımcı öğrenciler önceden belirlenmiş olan 5’er kişilik gruplar halinde çalışacaklardır.
Her grup için ayrı bir ağaç çeşidi tanımlanmıştır ve Çalıştay tarihinden önce her öğrencinin kendi grubunun ağacını analiz ederek 2B ya da 3Boyutlu (tercihen 30 cm. yüksekliğinde) bir soyutlama çalışması yapmış olması ve yaptığı bu çalışmayı Çalıştay sabahı beraberinde getirmesi beklenmektedir.

Gruplardan, bugüne kadarki Temel Tasarım derslerinde öğrendiklerini göz önünde bulundurarak, her bir grup üyesinin beraberinde getirdiği ağaç soyutlama çalışmalarını ayrı ayrı değerlendirmeleri ve bu değerlendirme sonucu birlikte ama -bu sefer 100 cm. yüksekliğinde- bir AĞAÇ SOYUTLAMASI yapmaları istenecektir. Başka bir deyişle, her grup, kendi ağaç çeşidinin özelliklerinden yola çıkarak, grup elemanlarının önceki deneyimleri ışığında üç boyutlu ve/veya yüzeysel ve/veya çizgisel elemanlardan oluşan bir kompozisyon hazırlayacaktır. Projenin sonunda, tüm ağaçlar bir araya getirilerek bir “Temel Tasarım Ormanı” oluşturulacaktır.

Ayakta durmasını kolaylaştırmak için her grubun ağacını 40x40 cm genişliğinde ve 6 cm. yüksekliğinde bir taban ile birlikte tasarlaması gerekmektedir.
 

Malzemeler               

Çeşitli kağıt ve kartonlar; farklı kalınlıklarda tel ve ipler; yapıştırıcılar.
Öğrencilerin Çalıştay sabahı, ağaç soyutlamasında kullanılabilecek renk ve çeşitte malzeme ve yapıştırıcıyı da beraberinde getirmesi beklenmektedir.