Akademik Personel

Tam Zamanlı Bölüm Öğretim Elemanları

 • Bölüm Başkanı
  Dr. Öğretim Üyesi
  Bülent Ünal
  8927
 • Doç. Dr.
  Filiz Bal Koçyiğit
  8910/8911
 • Dr. Öğretim Üyesi
  Hacer Erar
  8996
 • Öğr. Gör. Dr.
  Seçil Toros
  8926
 • Öğr. Gör.
  Fatma Filiz Özsuca
  8939
 • Öğr. Gör.
  Tolga Metin
  8926
 • Öğr. Gör.
  Ayça Kınık
  8939
 • Araş. Gör.
  Ezgi İlhan
  8925
 • Araş. Gör.
  Merve Demirci
  8925
 • Araş. Gör.
  Abdulkadir Uruç
  8925
 • Araş. Gör.
  Ayşe Özge Ağça
  8944

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

 • Doç. Dr.
  Alper Çalgüner
 • Öğr. Gör.
  Ayşegül Vural
 • Öğr. Gör.
  İbrahim Çağrı Şahin
 • Öğr. Gör.
  Mustafa Hasdoğan
 • Öğr. Gör.
  Selim Uğur Gençoğlu
 • Öğr. Gör.
  Hakan Boğazpınar
 • Öğr. Gör.
  Servet Işık
 • Öğr. Gör.
  Emrah Demirhan