Tasarımcı ve Endüstri Seminerleri I

26 Eylül   Alper Çalgüner

3 Ekim    Selim Gençoğlu

10 Ekim   Barış Gür